Consistorie

De term consistorie is waarschijnlijk het meest bekend van consistoriekamer (waar de kerkenraad bijeen is) en consistoriegebed (voor en na de dienst door de ouderling van dienst).

Dit geeft al aan dat consistorie oorspronkelijk gewoon kerkenraad betekent.
Het betrof bij de instelling ervan in 1541 door Calvijn de vergadering van predikanten en ouderlingen die toezicht uitoefenden over leer en leven.

Zo is ook nu het consistorie nog de vergadering van ouderlingen en predikant. Dit betreft dan de wijkouderlingen, de jeugdouderling en de evangelisatieouderling. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de pastorale werkzaamheden.
Onder de directe verantwoordelijkheid van het consistorie valt het bezoekwerk (huisbezoek, ouderenbezoek, ziekenbezoek, maar ook bezoek in het kader van evangelisatie of ingekomen bezoek), de catechese, evangelisatie, het pastoraal team en de overige pastorale werkzaamheden.
Het consistorie vergadert circa vier keer per jaar in bovengenoemde samenstelling.

Diensten komende zondag

Ochtenddienst:
09.30 uur - Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht
Middagdienst:
16.15 uur - Ds. P. Baas

Nieuws

VakantieBijbelFeest

 

Kom je ook?
Klik hier voor meer informatie